Dnevi doktorskih študentov 2013: »Bogatimo gospodarstvo«

Program

Dogodek je namenjen doktorskim študentom, predstavnikom akademske sfere in gospodarstva ter vsem ostalim zainteresiranim za osrednjo tematiko dogodka.

1. dan (24. 4. 2013): Prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo

8:30 – 9:00
Registracija udeležencev
9:00 – 9:45
Otvoritev konference z uvodnimi nagovori
 • Miha Rihar, predsednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije
 • prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem
 • prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave, Univerza v Novi Gorici
9:45-10:00
Predstavitev izsledkov raziskave o sodelovanju akademikov pri prenosu znanja in tehnologij iz univerze v gospodarstvo
 • Barbara Kalar, doktorska študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
10:00 – 11:00
Okrogla miza: Sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom

V okviru okrogle mize, kjer bomo soočili predstavnike akademske sfere in gospodarstva, bomo odgovorili na vprašanje, kakšen je prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in opredelili razsežnosti problematike na tem področju.

 • Moderatorka: Nataša Koražija, Finance
 • prof. dr. Brane Širok, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Danilo Suvorov, Inštitut Jožef Štefan
 • dr. Boštjan Pečnik, Gorenje, d.d.
 • dr. Uroš Rosa, Akrapovič, d.d.
 • Miloš Šturm, Hidria, d.d.
11:00-11:20
Odmor za kavo
11:20 – 12:10
Predstavitev uspešnih zgodb sodelovanja

Predstavili bomo primere uspešnih sodelovanj raziskovalcev z različnih slovenskih fakultet s podjetji.

 • doc. dr. Boštjan Šimunič, Inštitut za kineziološke raziskave
 • prof. ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 • prof. dr. Božidar Šarler, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Univerza v Novi Gorici
 • Nina Batorek, mlada raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije
12:10 – 13:00
Okrogla miza: Ustanovitev spin-out podjetij

Aktivno sodelovanje mentorja in doktorskega študenta je bistveno za uspešen zaključek doktorata, lahko pa se nadaljuje tudi kasneje. Predstavili bomo uspešne primere poslovnega sodelovanja mentorja in doktorskega študenta ter se pogovorili o možnostih komercializacije raziskovalnih dosežkov doktorskih študentov.

 • Moderator: dr. Marijan Leban, Center za prenos tehnologij, Univerza v Ljubljani
 • dr. Štefan Furlan & izr. prof. dr. Marko Bajec, Optilab, d.o.o.
 • dr. Katerina Čeh & izr. prof. dr. Gregor Majdič, Animacel, d.o.o.
 • dr. Neža Finžgar & prof. dr. Domen Leštan, Envit, d.o.o.
13:00 – 14:00
Kosilo
14:00-14:10
Nagovor častnega gosta iz gospodarstva
 • Ludvik Kumar, izvršni direktor za raziskave, Kolektor Group, d.o.o.
14:10 – 15:30
Sled A:
Predstavitev podjetij, ki zaposlujejo mlade raziskovalce in doktorje znanosti

Kakšne prednosti in kompetence lahko podjetju prinese doktor znanosti?
Predstavitev izkušenj iz prve roke.

 • Ludvik Kumar, Kolektor Group d.o.o.
 • Miloš Šturm, Hidria, d.d.
 • Primož Hafner, Lotrič, d.o.o.
 • Marjana Vrhovšek, Limnos d.o.o.
 • dr. Ljudmila Koprivec, Trimo, d.d.
Sled B:
“Match-making” – Predstavi se podjetju

Doktorski študentje se bodo lahko v manjših skupinah predstavili zainteresiranim podjetjem.

15:30 – 15:45
Odmor
15:45 – 17:15
Sled A:
Predstavitev podjetij, ki zaposlujejo mlade raziskovalce in doktorje znanosti

Kakšne prednosti in kompetence lahko podjetju prinese doktor znanosti?
Predstavitev izkušenj iz prve roke.

 • dr. Bojan Cestnik, Temida, d.o.o.
 • mag. Anton Kovač, Omega, d.o.o.
 • Samo Krančan, Danfoss Trata, d.o.o.
 • Gorazd Gotovac, Elaphe, d.o.o.
 • dr. Eva Klemenčič, Pedagoški inštitut
Sled B:
“Match-making” – Predstavi se podjetju

Doktorski študentje se bodo lahko v manjših skupinah predstavili zainteresiranim podjetjem.

17:15
Zaključek 1. dne in druženje

2. dan (25. 4. 2013): Podjetniški dan – podjetni raziskovalec

8:30-9:15
Registracija udeležencev
9:15-9:30
Uvodno predavanje: “Mladi raziskovalec, kakšna kariera te čaka?”
 • dr. Lidija Honzak, Ljubljanski univerzitetni inkubator
9:30-9:45
Prvi podjetniški koraki že v času študija?

Lahko doktorski študentje prve korake na poti podjetništva začnejo že v času študija? Ali je nujno, da mlad doktor znanosti po končanem študiju išče poslovne priložnosti zgolj na svojem področju?

 • mag. Blaž Zupan, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
9:45-11:00
Kratke predstavitve z okroglo mizo: (Mladi) doktorji znanosti, ki so ustanovili lastno podjetje

Predstavila se bodo uspešna visokotehnološka in raziskovalno naravnana podjetja, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti.

 • Moderator: Tomaž Frelih, Hekovnik
 • dr. Aleš Gorkič, Optomotive
 • dr. Mark Umberger, Entia
 • dr. Alen Šarlah
11:00-11:20
Odmor za kavo
11:20-12:50
Kratke predstavitve z okroglo mizo: Doktorji znanosti, ki so ustanovili lastno podjetje

Predstavila se bodo uspešna visokotehnološka in raziskovalno naravnana podjetja, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti.

 • Moderatorka: dr. Lidija Honzak, Ljubljanski univerzitetni inkubator
 • dr. Frenk Smrekar, Jafral d.o.o.
 • dr. Irena Fonda, Fonda.SI d.o.o.
12:50-13:00
Možnosti strokovnih praks v tujini

Nabor izkušenj iz gospodarstva si doktorski študentje lahko pridobijo tudi v okviru strokovnih praks med študijem v tujini

 • Jan Plot, IAESTE
13:00-14:00
Kosilo
Novinarska konferenca
14:00-14:20
Imam idejo! – Kje in kako začeti ter kdo mi lahko pri tem pomaga?

Predstavili bomo nekaj inkubatorjev, ki mladim podjetnikom nudijo prostor ter vso potrebno podporo za zagon podjetja.

 • Kristjan Pečanac, Hekovnik
 • Matej Stevanovič, Ljubljanski univerzitetni inkubator
14:20-15:30
Okrogla miza: Načini pridobivanja finančnih sredstev za zagon podjetja

Predstavili bomo možnosti pridobivanja finančnih sredstev in odgovorili na vprašanje, kako pomembno je stimulativno okolje za uspeh podjetja.

 • Moderator: Matej Stevanovič, Ljubljanski univerzitetni inkubator
 • Branko Drobnak, poslovni angel
 • dr. Aleš Mihelič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Kristjan Pečanac, Hekovnik
 • Matej Stefančič, Efos, d.o.o.
 • Andraž Tori, Zemanta, d.o.o.
 • dr. Klemen Španiger, ustanovitelj Diagenomi, d.o.o.
15:30 – 15:45
Odmor
15:45-17:15
Mreženje – doktorski študent se predstavi v 2 minutah

Povezovanje, sodelovanje in interdisciplinarnost. V 90 minutah bo svojim kolegom več doktorskih študentov na kratko predstavilo svoje raziskovalno delo, ideje in morebitne nove izzive ter priložnosti, ki jih vidijo na svojem področju za sodelovanje s kolegi s svojega ali drugih področij.

17:15-17:30
Zaključek konference, sklepi
17:30
Druženje

Vzporedno z osrednjim programom 2. dne konference bodo za (doktorske) študente potekala tudi individualna (1 na 1) podjetniška in karierna svetovanja v organizaciji Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

dnevi
Več o konferenci

Prijava na konferenco

Rok za prijavo je 22. april 2013. Ker je število mest omejeno, si zagotovite svojo udeležbo tako, da se čim prej prijavite!

Prijava

Kotizacija

Udeležba na konferenci je brezplačna, je pa zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava.