Otvoritev konference

V Sloveniji pogosto slišimo očitke na temo upada kakovosti visokega šolstva in omejene uporabnosti pridobljenih znanj doktorskih študentov v praksi. Društvo mladih raziskovalcev Slovenije zato opaža potrebo po povezovanju različnih področij študija. Izhaja namreč iz domneve, da med slednjimi obstajajo neke temeljne, epistemološke razlike, vendar pa se bolj od vztrajne razprave o slednjih v sedanjih razmerah, nakazuje potreba po definiranju skupnih točk med njimi. Število brezposelnih doktorjev znanosti od leta 2006 dalje strmo narašča, v tem času se je povečalo za kar 430 %. Ob dejstvu, da je v letošnjem letu je vpisanih približno 3000 doktorskih študentov ter neobetavni gospodarski situaciji, bo morala velika večina svoje možnosti nadaljnje kariere iskati izven akademske sfere in javnih inštitutov, mnogi zagotovo izven javnega sektorja.

Za razvoj družbe, zagon gospodarstva in povečevanje konkurenčne sposobnosti Slovenije je pomembno, da visokošolski zavodi skrbijo za izobraževanje vrhunskega raziskovalnega kadra družboslovno-humanistične in naravoslovno – tehniške smeri, ki bo sposoben vzdrževati in nadalje dvigovati kvaliteto razvojno – raziskovalnega dela. Če so kompetence, ki jih med študijem pridobijo študenti dodiplomskih študijskih programov povezane s pridobitvijo specifičnih znanj in sposobnosti na posameznih področjih, se podiplomski študijski programi osredotočajo na poglobitev teh kompetenc, kar se pri doktorskih študentih kaže s kreacijo novega znanja, prenosom znanja v prakso in z uporabo holističnega pristopa k raziskovanju.

Zavedajoč se pomena doktorskih študentov in raziskovalcev za gospodarstvo in družbo nasploh Društvo mladih raziskovalcev Slovenije 24. in 25. aprila 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani organizira konferenco Dnevi doktorskih študentov 2013, pod geslom »Bogatimo gospodarstvo«. Namen konference, na kateri bodo sodelovali predstavniki gospodarske (Kolektor group, d.o.o., Trimo, d.d., Gorenje, d.d., Danfoss Trata, d.o.o., Hidria, d.d …) in akademske sfere, je doktorskim študentom in raziskovalcem predstaviti možnosti karierne poti v gospodarstvu, predstavnikom slednjega pa prednosti zaposlovanja doktorjev znanosti in raziskovalcev v gospodarskih družbah.

Comments are closed.