Javni razpis za vodstvo DMRS 2014-2016

Društvo Mladih Raziskovalcev Slovenije vabi k sodelovanju pri vodenju društva v mandatu 2014-2016!

Društvo Mladih Raziskovalcev Slovenije (v nadaljevanju DMRS) na podlagi 21. člena statuta DMRS objavlja javni razpis za vodenje DMRS v mandatu 2012-2014 (v nadaljevanju razpis). Na razpis se lahko prijavi vsak državljan republike Slovenije, ki je bodisi mladi raziskovalec, doktorski/podoktorski študent ali mladi raziskovalec iz gospodarstva.

DMRS razširja obseg svojega delovanja in zato potrebuje znanje in izkušnje iz različnih panog; upravljanje družabnih omrežij, vodenje komunikacij z javnostmi, organiziranje dogodkov in priprava mnenj pri pravnih/etičnih vprašanjih. Kandidati za vodenje društva ali sodelovanje v upravnem odboru pošljite motivacijsko pismo z opisom svojih izkušenj in sposobnosti (največ 1 stran) na email: drustvo@dmrs.si z zadevo “Kandidatura za vodenje DMRS” Kandidati za predsednika društva predstavite tudi svoje dosedanje voditeljske izkušnje in opišite cilje, ki jih želite z društvom doseči v mandatu 2014-2016. Več informacij o aktivnostih društva najdete na naši spletni strani.

Ker DMRS z vsakim letom povečuje svojo vlogo v družbi, iščemo posameznike, ki imajo ambicije za vodenje zahtevnih interdisciplinarnih projektov iz znanosti, visokega šolstva, kulture in gospodarstva. DMRS je z svojim dosedanjim inovativnim delovanjem vzbudilo pozornost v javnosti, med ostalimi doseglo tudi omembo v elitni reviji Nature: Slovenian Scientists Reward Mentors, Nature, 09th June 2011, 474, 161.

Volitve za vodstvo DMRS za mandat 2014-2016 načrtujemo konec januarja leta 2013, je pa seveda priporočljivo, da se kandidati prijavite že prej, da pravočasno spoznate projekte v teku in sodelujočo ekipo.

Miha Rihar,
predsednik DMRS

Comments are closed.