Mentor leta 2014 – klic za vloge

Mentor leta 2014 banner - FB oglas

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) bo tudi letos podelilo priznanje Mentor leta, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladih raziskovalcev in doktorskim študentom. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študentje, ki so vpisani na doktorski študij že vsaj 2 leti ali so zaključili s študijem, vendar od dneva zagovora doktorske disertacije še nista minili več kot dve leti.

Prijavo je potrebno vložiti s posredovanjem izpolnjene vloge za nominacijo mentorja (Wordov dokument z obrazcem) po elektronski pošti na naslov mentor@dmrs.eu z zadevo »Nominacija za Mentorja leta 2014«.

Rok za vložitev nominacij je 30. oktober 2014. Komisija za izbor nagrajenca bo zasedala med 31. oktobrom in 6. novembrom 2014. Odločitev o nagrajencu bo sprejeta 7. novembra 2014.

Nagrada bo podeljena v novembru 2014.

Zakaj bi radi podelili to priznanje?

Vse od nastanka Društva mladih raziskovalcev Slovenije zbiramo izkušnje in komentarje mladih raziskovalcev in doktorskih študentov o upoštevanju njihovih pravic in dolžnosti, mentorskih praksah in načinih usposabljanja mladih raziskovalcev po različnih ustanovah. Večinoma se žal srečujemo z negativnimi izkušnjami in ob tem pogosto prezremo dobre ustanove, dobre mentorje in dobre izkušnje, ki jih mladi raziskovalci doživimo, a o njih le redko tudi poročamo. Priznanje Mentor leta je zato namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih odličnih mentorjev. V DMRS upamo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru.

Z lanskim letom smo se odločili razširiti krog predlagateljev na vse doktorske študente in ne zgolj tiste, ki se usposabljajo po programu mladi raziskovalci. Za ta korak smo se odločili, ker želimo promocijo dobrega mentorstva razširiti na celoten doktorski študij. Kljub nekaterim specifikam mladih raziskovalcev se vsi doktorski študentje srečujemo s podobnimi izzivi, zato je vloga mentorja izrednega pomena pri uvajanju v raziskovalno delo in načrtovanju nadaljnjih kariernih korakov. Letos bomo priznanje podelili že 6. leto zapored!

Po mnenju članov DMRS ima idealni mentor doktorskemu študentu do njega korekten odnos, je dostopen in si pripravljen vzeti dovolj časa za mladega raziskovalca. Vključuje ga v delo svoje raziskovalne skupine in mu omogoča spoznavanje in vključevanje v slovensko in mednarodno raziskovalno skupnost. Mentor je strokovnjak na področju dela mladega raziskovalca ali pa mu vsaj omogoča strokovno delo na kar najvišjem možnem nivoju preko sodelovanja z drugimi domačimi in tujimi raziskovalci. Predvsem pa se mentor trudi, da čim več svojega znanja in izkušenj prenese na mladega raziskovalca in mu tako omogoči kar najboljšo popotnico za njegovo nadaljnjo kariero. Seveda pa lahko k dobremu mentorstvu štejejo tudi mnoge druge lastnosti in prakse; zato vas prosimo, da ob vložitvi nominacije v utemeljitvi navedete vse razloge, zaradi katerih si prav vaš mentor zasluži priznanje za Mentorja leta.

Comments are closed.