Mentor leta

Vse od nastanka Društva mladih raziskovalcev Slovenije zbiramo izkušnje in komentarje mladih raziskovalcev o upoštevanju njihovih pravic in dolžnosti, mentorskih praksah in načinih usposabljanja mladih raziskovalcev po različnih ustanovah. Žal se v mnogih primerih srečujemo tudi z negativnimi izkušnjami in ob tem pogosto prezremo dobre ustanove, dobre mentorje in dobre izkušnje, ki jih mladi raziskovalci doživimo, a o njih le redko tudi poročamo.

Priznanje Mentor leta je zato namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih odličnih mentorjev.

In kako prijaviti kandidata za Mentorja leta?

DMRS vsako leto v septembru razpiše poziv za vloge in nominacije za Mentorja leta. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi mladi raziskovalci, ki se usposabljajo že najmanj dve leti, in nekdanji mladi raziskovalci, ki so s svojim usposabljanjem že zaključili in od zagovora njihove doktorske disertacije nista minili več kot dve leti.

Upamo, da se bo priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru.
Razmislite, mogoče je tudi vaš mentor lahko Mentor leta!

KLIC ZA VLOGE JE ZAPRT. Slavnostna podelitev nagrade Mentor leta 2015 bo potekala v ponedeljek, 3o. novembra, ob 19. uri v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. 

Seznam preteklih nagrajencev nagrade Mentor leta:

  • 2009 – prof. dr. Janko Kos
  • 2010 – prof. dr. Domen Leštan
  • 2011 – prof. dr. Igor Muševič
  • 2012 – prof. dr. Boris Žemva
  • 2013 – prof. dr. Zdravko Kutnjak
  • 2014 – prof. dr. Marko Bajec