O društvu

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) je prostovoljna skupnost, ki združuje mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce – skratka vse mlade, ki se študijsko, poklicno ali kako drugače ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem.

Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokošolskem sistemu, zavzemanje za čim bolj kakovosten podiplomski študij, promocija in izboljšanje razmer za slovensko znanost in raziskovanje, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev, čim večje povezovanje med raziskovalnimi ustanovami in slovenskimi podjetji ter seveda formalno in neformalno druženje naših članov.

Naše cilje uresničujemo s sodelovanjem pri pripravi pravilnikov, udejstvovanjih na javnih razpravah, s sodelovanjem z raziskovalnimi agencijami in institucijami ter s pripravo in izvajanjem samostojnih projektov.

Ne zanemarjamo niti družabnega vidika in tako organiziramo različne družabne dogodke, kjer se srečamo, izmenjamo izkušnje in tudi pozabavamo. Organiziramo različne okrogle mize, konference, (ne)formalna srečanja, kot tudi zabave, izlete, piknike idr. Preko naše elektronske / e-poštne liste obveščamo člane društva o naših dejavnostih, posredujemo pa tudi informacije, ki so kakorkoli povezane z raziskovanjem (koristni razpisi, štipendije, priložnosti za študij v tujini ipd.).

Nadvse dobrodošli so seveda tudi novi člani, ki s svojimi predlogi in udejstvovanjem pripomorejo k večji prepoznavnosti društva in izboljšanju položaja podiplomskih študentov v Sloveniji. Pridružite se nam in s svojimi pogledi sodelujte pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih. Več nas bo, boljši bomo!