PIVO – maj 2016

V sredo, 25. maja, smo v kavarni Sputnik na Viču organizirali tretji družabni pogovorni večer “Poučno in Veselo O …” (PIVO), na katerem so se predstavili pravnica mag. Katarina Krapež (Fakulteta za management, UP), strojnik Kristjan Krebelj (Fakulteta za strojništvo, UL) in biokemik biokemik Vid Puž (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL). Povzetki vseh treh predstavitev so dostopni na povezavi (PDF).

2016-05-25 19.04.32

Katarina Krapež: Zagotavljanje kakovosti v znanosti – primer prosto dostopnih revij

2016-05-25 19.25.28

Udeleženci dogodka

2016-05-25 19.44.18

Kristjan Krebelj: Numerično napovedovanje oblike brizganih plastičnih izdelkov po zahtevnem izmetavanju

2016-05-25 19.53.30

Kristjan nam kaže primerek zamaška, z obliko katerega se ukvarja v doktorski disertaciji

2016-05-25 20.15.13

Vid Puž: Proučevanje makromolekularnih struktur mišičnega tkiva

PIVO03naslovnica

Katarina Krapež, Kristjan Krebelj in Vid Puž

Priloga:

 

 

Comments are closed.