PIVO – marec 2016

Kot smo napovedali v novici, smo v sredo, 16. marca, organizirali prvi družabni pogovorni večer, na katerem so se predstavili trije doktorski študenti z različnih področij znanosti. Poleg promocije znanosti je namen teh dogodkov predvsem omogočiti platformo za druženje in izmenjavo izkušenj raziskovalcev v sproščenem vzdušju, zato smo ga poimenovali “Poučno In Veselo O …” ali na kratko PIVO.

S pivom pa smo tudi otvorili dogodek. Ni bil le pijača dobrodošlice, ampak je nastopil v zgodbi iz zgodovine znanosti, ki pokaže primer njene interdisciplinarnosti. Gre za zgodbo o Williamu S. Gossetu, angleškem matematiku in kemiku, ki je na prelomu iz 19. v 20. stoletje delal v varilnici piva Guinness. V procesu kontrole kakovosti je treba ugotoviti optimalno količno kvasovk v neki posodi. Ugotovil je, da se ta porazdeljuje po Poissonovi porazdelitvi (kot bomo v nadaljevanju videli v predstavitvi Alexandre Bogožalec, se tako porazdeljujejo tudi molekule DNA), s čimer so lahko lažje zagotovili konstantno kakovost piva. Gosset pa je vsem, ki so kadarkoli poslušali osnove statistike, bolje poznan pod imenom Student. Po njem se namreč imenuje preizkus za enakost povprečij med dvema vzorecema (povzeto po: Zakaj je pivo tako dobro ali kdo je Student?).

Dogodka se je udeležilo okrog 25 raziskovalcev (foto: Nika Kruljec)

S statistiko pa se ukvarja tudi družboslovni informatik Anže Sendelbah, ki je bil skupaj z biokemičarko Alexandro Bogožalec Košir in biotehnologinjo Katarino Resman Rus, gost prvega PIVO. Povzetki predstavitev vseh treh so dostopni v tukaj (PDF).

Anže Sendelbah je doktorski študent družboslovne statistike in mladi raziskovalec na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede. Raziskuje večopravilnost (angl. multitasking) v spletnih anketah, v predstavitvi pa se je osredotočil na medijsko večopravilnost, ki se nanaša na zaporedne in sočasne kombinacije medijskih aktivnosti z drugimi medijskimi (npr. branje e-pošte med gledanjem televizije) ali ne- medijskimi aktivnostmi (npr. poslušanje glasbe med kuhanjem). Predstavil je različne pristope, kako meriti večopravilnost in predstavil rezultate študij, ki so merile obseg večopravilnosti, pa tudi študije, ki so raziskovale vpliv večopravilnosti na kognitivne sposobnosti.

Anže Sendelbah: Večopravilnost ima zelo dolgo zgodovino (vir: PDF)

Alexandra Bogožalec Košir je doktorska študentka bioznanosti in kot mlada raziskovalka zaposlena na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo. Na pogovornem večeru je predstavila svoje raziskovalno delo na področju detekcije in kvantifikacije gensko spremenjenih organizmov (GSO). Številne države namreč regulirajo njihovo prisotnost v hrani in krmi, Slovenija pa je ena izmed tistih z najstrožjo zakonodajo. Zaradi naraščanja števila GSO, se namesto običajnih verižnih reakcij s polimerazo v realnem času (qPCR) vse bolj uporabljajo postopek digitalne PCR (dPCR), ki je hitrejši in cenovno ugodnejši. Na ta način so uspeli na inštitutu razviti večtarčne teste za kvantifikacijo več linij transgene koruze in soje.

Alexandra Bogožalec Košir o digitalni PCR (vir: PDF)

Katarina Resman Rus je doktorska študentka biomedicine in je kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za imunologijo in imunologijo Medicinske fakultete, kjer deluje v Laboratoriju za diagnostiko zoonoz in laboratoriju WHO (Svetovne zdravstvene organizacije). Je ena izmed soavtoric nedavnega članka v New England Journal of Medicine o povezanosti virusa Zika z okvaro možganov ploda okužene matere. Sicer pa se v doktorski disertaciji ukvarja s patogenezo hantavirusov, o čemer je tudi govorila na pogovornem večeru. Gre za viruse, ki jih prenašajo mali sesalci; v Sloveniji so na primer poznani hantavirusi Puumala, Dobrava in Dobrava-Kurkino, ki povzročajo hemoragično mrzlico z renalnim sindromom (MHRS). Za boljše razumevanje in zdravljenje te nalezljive in v nekaterih primerih tudi smrtonosne bolezni, je ključno proučevanje vloge in pomena prirojenega imunskega odziva bolnikov.

PIVO_01_krr

Virus Dobrava (vir: PDF)

Katarina Resman Rus (foto: Ana Slavec)

2016-03-16 18.33.41.jpg

Udeleženci dogodka (foto: Ana Slavec)

PIVO

Anže Sendelbah, Alexandra Bogožalec Košir in Katarina Resman Rus

Po vsaki predstavi so sledila še vprašanja udeležencev in pogovor o temah, druženje pa se je nadaljevalo še dolgo po tem. Zahvaljujemo se Kavarni Tiskarna za prostor, portalu Meta Znanost za medijsko sponzorstvo in seveda vsem, ki ste na dogodek prišli. Dobili smo izjemno pozitivne odzive, zato se že veselimo organizacije naslednjega dogodka, ki bo potekal v aprilu.

Comments are closed.