Štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je na svoji spletni strani objavil razpis za štipendiranje oz. sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013.

Javni razpis je namenjen štipendiranju oziroma sofinanciranju stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2013 in 2014. Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)

Objava: 4. 10. 2013, Uradni list RS, št. 81/2013

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 27. 6. 2014

Vrednost razpisa: 350.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega 3 do 8-mesečnega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2013 in 2014, in sicer:

  • A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec,
  • B. doktorskih študentov s statusom študenta.

Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 30. 9. 2014.

Višina štipendije oz. sofinanciranja: Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom »za 163. javni razpis«.

Comments are closed.